Ay: 12 Yıl: 2023
Sayı: 3 Cilt: 1

Orijinal Araştırma

Koroner Arter Ektazisinde Elektrokardiyografik PWPT, Tp-Te Aralığı ve Tp-Te/QTc Oranının Değerlendirilmesi
 • Mustafa Oğuz
 • Yetkin Korkmaz
 • Selami Doğan
 • Samet Yavuz
 • Tufan Çınar
 • Mehmet Uzun
Bull Crdiov Acad 2023; 1: 55-60 DOI: 10.4274/kvbulten.galenos.2023.70288
ST Segment Yükselmesi Olmayan Miyokard Enfarktüsü Tanısı ile Primer Perkütan Koroner Girişim Uygulanan Hastalarda ATRIA Skorunun Kontrast İlişkili Nefropati Gelişimini Öngördürücü Değeri
 • Yasemin Doğan
 • Sümeyra Koyuncu
Bull Crdiov Acad 2023; 1: 61-67 DOI: 10.4274/kvbulten.galenos.2023.55264
Koroner Anjiyografi Yapılan Kardiyak Arrest Hastalarının Retrospektif Analizi
 • Esra Polat
Bull Crdiov Acad 2023; 1: 68-74 DOI: 10.4274/kvbulten.galenos.2023.47955
Miyokart Perfüzyon Sintigrafisi ile Tespit Edilen İskemili Hastalarda Elektrokardiyografide P Dalgaları ile Revaskülarizasyon İhtiyacının Öngörülmesi
 • Emrah Burak Ölçü
 • Mert İlker Hayıroğlu
 • Ahmet Lütfullah Orhan
 • Akın Torun
 • Şahhan Kılıç
 • Süha Asal
 • Mehmet Uzun
 • Ömer Işık
Bull Crdiov Acad 2023; 1: 75-81 DOI: 10.4274/kvbulten.galenos.2023.22931
Diyabetik ve Prediyabetik Olmanın Kardiyak Otonomik Fonksiyon Üzerine Etkileri
 • Eylem Dilara Erkan
 • Saadet Aydın
 • Şebnem Kalay
Bull Crdiov Acad 2023; 1: 82-93 DOI: 10.4274/kvbulten.galenos.2024.18209

Diğer

2023 Hakem İndeksi
Bull Crdiov Acad 2023; 1: 0-0
2023 Yazar İndeksi
Bull Crdiov Acad 2023; 1: 0-0
2023 Konu İndeksi
Bull Crdiov Acad 2023; 1: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler